Fiber to the x (FTTx)

je obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové síťové architektury, která využívá optické vlákno, aby nahradila obvyklá metalická vedení, která se používají pro tzv. poslední míli telekomunikace (propojení mezi koncovým bodem sítě a účastníkem). Tento pojem vznikl jako zobecnění několika konfigurací nasazení (FTTN, FTTC, FTTB, FTTH...), kde všechny názvy začínají na FTT a rozlišují se dle posledního písmena.

zdroj: Wikipedie