HOVORNÉ V ČR


Hovorné v ČR

VOIP D*
do 349,-

VOIP C
do 459,-

VOIP B
do 569,-

VOIP A
od 570,-

Silný provoz

1,05 Kč

1,00 Kč

0,95 Kč

0,90 Kč

Slabý provoz

0,65 Kč

0,60 Kč

0,55 Kč

0,50 Kč

Hovory na mobil

2,40 Kč

2,35 Kč

2,30 Kč

2,25 Kč

* zákazníci jsou automaticky zařazováni do tarifu VOIP D. Pro přeřazení do kategorie A-C
je nutno splňovat minimální měsíční plnění služeb a podepsání smlouvy nové služby.

Hovory ZDARMA síti SPCNET

 

Tarifikace na pevnou: 1s+1s.
Tarifikace na mobil: 1s+1s.

Uvedené ceny s DPH za 60 vteřin.
Silný provoz: 7-19.
Slabý provoz: 19-7.

 

 

Volání na speciální čísla

Zóna

Popis

Tarifikace

Sestavovací poplatek

Cena/min. špička

Cena/min. mimo špičku

972,973,974

síti státní správy

1+1

-

0,90 Kč

0,50 Kč

844,810,855

služba se sdílenými náklady

1+1

-

2,50 Kč

2,00 Kč

840

služba universálního přístupového čísla

1+1

-

2,50 Kč

2,00 Kč

841,848

služba universálního přístupového čísla

1+1

-

4,50 Kč

3,50 Kč

1180

informace o telefonních číslech v ČR

0+1

3,50 Kč

8,50 Kč

7,50 Kč

1181

informace o telefonních čís. v zahran.

0+1

8,50 Kč

8,50 Kč

7,50 Kč

1150,1151

komerční služby

0+1

4,00 Kč

4,50 Kč

3,50 Kč

13129

ohlašovna poruch ČTc

0+1

4,00 Kč

4,50 Kč

3,50 Kč

141

informační služby

0+1

4,00 Kč

4,50 Kč

3,50 Kč

12,140

komerční služby

0+1

3,00 Kč

3,50 Kč

3,00 Kč

112,150,155,156,158

tísňové linky

-

-

zdarma

zdarma

800,822

zelené linky

-

-

zdarma

zdarma

 

Přenositelnost telefonního čísla

    Přenesení 1 cisla (HTS, negeografické číslo) cena s DPH 650,- 
    Přenesení rozsahu čísel (provolba) cena s DPH 2100,-