Nové lokality připojeny na optický kabel

18.04.2012 10:14

V tomto týdnu jsme rozšířili optickou síť o další lokality.

Nově připojeno:

Zámecké náměstí 13 (areál zámeček) - přechod od jiných poskytovatelů
U požárníků 62 (areál ASTUR) - přechod od jiných poskytovatelů

Přepojeno na optické vedení:

Šmeralova 1 - změna z rádiového připojení
Sv.Ducha 3 - změna z rádiového připojení